Tác gia:Jennifer Rene Psaki

Jen Psaki
(1978–)
Jennifer Rene "Jen" Psaki (sinh ngày 1-12-1978) hiện là Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng, trước đây từng là Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Jen Psaki

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).