Tác gia:François de Salignac de la Mothe-Fénelon

François de Salignac de la Mothe-Fénelon
(1651–1715)
François de Salignac de la Mothe-Fénelon, thường được gọi là François Fénelon, là một tổng giám mục, nhà thần học, nhà thơ và nhà văn người Pháp.
François de Salignac de la Mothe-Fénelon

Tác phẩm

sửa
 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.