Tác gia:Antony Blinken

Antony John "Tony" Blinken
(1962–)
Antony John "Tony" Blinken (sinh ngày 16-4-1962) hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Antony John "Tony" Blinken

Tác phẩmSửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).