Ra xem vườn sau khi trời mưa

Ra xem vườn sau khi trời mưa
của Nguyễn Gia Thiều

Bài thơ Nôm này được truyền tụng và có nhiều bản hơi khác nhau

Lỏm chỏm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm khương[1].
Vẻ chi tèo tẻo cảnh,
Thế mà cũng tang thương?

Bản chép khác Sửa đổi

Lởm chởm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm gừng,
Vẻ chi là cảnh mọn,
Mà cũng đến tang thương.

   
Chú thích

  1. Khóm gừng. Cũng có bản chép là "khóm gừng"