Qua Hà Âm cảm tác
của Bùi Hữu Nghĩa

Sau vụ án Láng Thé, tác giả tuy khỏi tội chết nhưng phải nhận án đày làm lính ở đồn Vĩnh Thông (thuộc Châu Đốc) đoái công chuộc tội. Khi đi qua Hà Âm, cám cảnh ông làm bài thơ này.

Mịt mịt mây đen kéo tối sầm,
Đau lòng thuở nọ chốn Hà Âm[1]
Đống xương vô định sương phau trắng,
Vũng máu phi thường cỏ nhuộm thâm.
Gió trốt dật dờ nơi chiến lũy,
Đèn trời leo lét dặm u lâm.
Nghĩ thương con tạo sao dời đổi,
Dắng dỏi[2] đêm trường tiếng dế ngâm.

   
Chú thích

  1. Hà Âm: Vào thời vua Minh Mạng, Tịnh Biên là tên phủ của tỉnh Hà Tiên, gồm 2 huyện Hà Dương và Hà Âm. Hà Âm là vùng đất nơi biên giới giáp với nước Campuchia.
  2. Dắng dỏi: lanh lảnh. Thí dụ: Tiếng ve dắng dỏi kêu sầu (lời ca Huế).

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.