Phan Trần - 潘陳
của không rõ

Phan Trần là truyện Nôm khuyết danh của Việt Nam, lấy sự tích về đời Tĩnh Khang và Thiệu Hưng nhà Tống (1126 - 1147), kể về cuộc tình duyên trắc trở của hai người là Phan Sinh và Trần Kiều Liên. Hai bên đính ước với nhau từ khi còn ở trong thai, rồi sau một hồi loạn ly cách biệt lại được cùng nhau sum họp.

Truyện Nôm Phan Trần, ấn bản Nhâm Tý (1912) triều Duy Tân.

Mục lục sửa

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.