Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nhạc.
Nhạc  (1940) 
của Hàn Mặc Tử

Bài này Hàn Mặc Tử làm 4 tháng trước khi qua đời

Tinh hơn đồng trinh
Hừng quá hừng đông
Em mình nghe không
Im chưa nên đông
Say chưa ra lòng
Đều ngâm ngấm cả

Màu nào sắp rã
Vồng nào sắp cao
Ánh nào tương giao
Muôn thương đều lắng
Nhấn nào khăn khắn
Nhịp nào âu lo
Em hãy cầu cho.

Tình hơn đồng trinh
Hừng quá hừng đông
Em mình nghe không

Nhạc vàng tỏ rõ
Như sao trên trời
Đem nguyền ra phơi
Đem phần ra phơi
Ân tình tri ngộ
Trước đời trăng lên
Em hãy làm duyên

Em cứ y nguyên
Đàn tợ tơ riết
Cả lòng đam mê
In hình tưởng nhớ
Như tuồng ai ra
Như tuồng lân la,
Đâu đây quyến luyến
Đố nàng gần xa

Máu không thấy ửng
Mùi quá linh thiêng
Những cốt cách tiên
Thảy đều cảm biết
Khi lòng xin thương
Lên đài gần trăng
Hương rán sức hương
Bừng bừng cao tăng

Dâng lên quá trí
Quá giải Hàn Giang
Đố nàng nói sao
Trong nụ cười nao
Trong búp hoa nào
Có gì phôi phai?
Sao vấn vương hoài
Sao đầm hơi thở
Hương đầm hơi nhớ
Hương đầm hơi quen
Đố Nàng hay em.