Mừng xuân nguyên đán thế nào

Mừng xuân nguyên đán thế nào  (1960) 
của Hồ Chí Minh

Trăm năm trong cõi người ta,
Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan,
Mừng Xuân, Xuân cả thế gian
Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân.

Tháng 1 năm 1960