Một loài hoa vàng  (1963) 
của Đông Hồ

Kỳ sắc như cúc chi hoàng
Kỳ hương nhược lan

  Hoa nở nụ đầu
  Niềm trinh ý trắng
  Hái hoa phong tặng
  Hương lắng tờ mây
Hoa cho thơm tuổi thơ ngây
Thơm tay người hái thơm tay người trồng
Nay một bông mai lại một bông
Yêu hoa xin giữ tấm lòng cho nhau
  Trăm năm về sau
  nghìn năm về sau
  Mang mang trời đất
  Ai cười ai khóc
  Ai vui ai sầu
Cánh hoa còn giữ tươi màu thời gian
Xuân không nở mà thu không tàn
Tinh hoa sắc núi với hương ngàn đâu phai

(1963)