Lụt hỏi thăm bạn
của Nguyễn Khuyến

Bác Châu Cầu là tên gọi cụ Bùi Văn Quế, người làng Châu Cầu, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, đỗ cử nhân cùng khoa với Nguyễn Khuyến, ra làm quan đến chức tuần phủ rồi về hưu. Khi về hưu, cụ Bùi Văn Quế còn nuôi lợn xề bán lợn con, và tích nếp cái nấu rượu tiếp tục kinh doanh.

Ai lên, nhắn hỏi bác Châu-cầu:
Lụt-lội năm nay bác ở đâu?
Mấy ổ lợn con rày lớn bé?
Vài gian nếp cái ngập nông, sâu?
Phận thua, suy tính càng thêm thiệt;
Tuổi cả, chơi-bời họa sống lâu.
Em cũng chẳng no, mà chẳng đói,
Thung-thăng chiếc lá, rượu lưng bầu.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.