Không chồng mà chửa

Không chồng mà chửa
của Hồ Xuân Hương

Cả nể cho nên hoá dở dang
Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu trọc
Phận liễu sao đà nảy nét ngang
Cái nghĩa trăm năm chành nhớ chửa
Mảnh tình một kiếp thiếp xin mang
Quản bao miệng thế lời chệnh lệch
Không có, nhưng mà có, mới ngoan

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)