Hoàng Mai kiều vãn diểu

Hoàng Mai kiều vãn diểu
của Nguyễn Du

Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Hoàng Mai kiều thượng, tịch dương hồng,
Hoàng Mai kiều hạ, thủy lưu đông.
Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại,
Tình lam thôn cổ loạn lưu trung.
Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt,
Trường tịch đông xuy cổ kính phong.
Đại địa văn chương tùy xứ kiến,
Quân tâm hà sự thái thông thông?

Trên cầu Hoàng Mai, bóng chiều nhuốm đỏ,
Dưới cầu Hoàng Mai, nước chảy về đông.
Nguyên khí nổi chìm ngoài biển rộng,
Khí núi tỏa từng đợt xuống dòng sông.
Dưới ánh trăng, ông chài nằm gối áo tơi trong chiếc thuyền lẻ loi,
Trên con đường mòn, em bé thổi sáo trước làn gió.
Mặt đất rộng lớn ở đâu cũng có cảnh đẹp,
Anh có việc gì mà phải vội vàng, chẳng dừng chân đứng ngắm?