Cuộc thi văn của Hội Khai trí Tiến Đức ở Hà Nội

Cuộc thi văn của Hội Khai trí Tiến Đức ở Hà Nội  (1936) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Sông Hương, Huế, số 9 (26 Septembre 1936), trang 2.

Hội Khai trí Tiến Đức ở Hà Nội vừa rồi có quyết định mở một ngày hội thường niên về văn chương, mỹ thuật, trong đó có cuộc thi văn. Ngày hội lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1936 này sẽ mở vào khoảng hạ tuần tháng Décembre.

Theo chương trình, về mỹ thuật có cuộc triển lãm các đồ hội hoạ, điêu khắc và cuộc đàn, hát, v.v... Còn về cuộc thi văn, hội ấy cũng đã tuyên bố các đề mục và các điều khoản.

Có hai đề mục.

Một cho bạn trai, buộc phải làm bằng Pháp văn, đề ra thế nầy:

"En présence de l’ évolution actuelle de la société annamite, quels sont, d' après vous, les devoirs des jeunes d' annam?" (Trong cuộc tiến hóa hiện tại, nghĩa vụ người con trai Việt Nam phải thế nào?)

Một bài cho bạn gái, phải làm bằng quốc văn, đề ra:

Địa vị người đàn bà An Nam trong gia đình, ngoài xã hội, đang thời bây giờ.

(Rôle de la femme annamite dans la famille et la societé actuelle).

Mỗi bài có hai giải thưởng.

Giải nhất: một thứ đồ mỹ thuật và 50$00. Giải nhì: 20$00.

Cuộc thi mở từ ngày tuyên bố đầu đề vào lối 17-9 cho đến 31 Octobre thì hết hạn. Hội đồng chấm văn có những ai, hội sẽ tuyên bố sau.

Những bài dự thi được trúng giải, đến ngày hội sẽ do tác giả tuyên đọc cho công chúng nghe và bình phẩm.

Ấy là một việc để khuyến khích văn chương rất nên có. Chúng tôi muốn cho một cơ quan trí thức nào ở Huế như hội Quảng Tri hoặc hội Mỹ Hòa cũng sẽ mở cuộc thi văn như thế!