Chinh Chiêm Thành hoàn chu bạc Phúc Thành cảng

Chinh Chiêm Thành hoàn chu bạc Phúc Thành cảng - 征占城還舟泊福城港
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

錦纜歸來繫老榕,
曉霜花重濕雲篷。
山家雨腳青松月,
漁國潮頭紅蓼風。
萬隊旌旗光海藏,
五更簫鼓落天宮。
船窗一枕江湖暖,
不復油幢入夢中。

Cẩm lãm quy lai hệ lão dung,
Hiểu sương hoa trọng thấp vân bồng.
Sơn gia vũ cước thanh tùng nguyệt,
Ngư quốc triều đầu hồng liệu phong.
Vạn đội tinh kỳ quang hải tạng,
Ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung.
Thuyền song nhất chẩm giang hồ noãn,
Bất phục du chàng nhập mộng trung.

Thuyền kéo bằng giây gấm trở về buộc dưới gốc cây đa già,
Sương sớm nặng hạt làm ướt đẫm mui thuyền.
Xóm núi dưới chân mưa, vầng trăng trên ngọn thông xanh,
Làng chài ở đầu ngọn thủy triều, gió lướt bãi răm đỏ.
Muôn đội cờ xí sáng rực mặt biển,
Năm canh tiếng kèn trống rơi từ trên cung trời xuống.
Gối đầu bên cửa sổ thuyền, lòng giang hồ ấm lại,
Bóng màn tướng không còn ai đi vào giấc mơ nữa.