Cảnh quê  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

(Tặng anh tôi, Nguyễn Đình Nhiếp)

Khao khát đồng chiêm uống giọt sương,
Sương pha màu sữa dưới trăng mờ.
Lều tranh xám xịt bâu sườn núi
Sau dãy rào tre khúc rậm, sưa.

Gò cao. Vòi trúc, uốn thành cung,
Bắn... ồ cò non khóc lạnh lùng...
Khúc khuỷu, cánh giơi, dường mắc cửi,
Đưa qua, đưa lại khoảng không trung.
Như đứa trẻ con nhọc ngủ mê,
Làng ta yên lặng dưới trăng khuya,
Ấy giờ thần Mộng thông tin tức:
Những sự vui mừng, sự gớm ghê.