Cảnh khuya  (1947) 
của Hồ Chí Minh

Cảnh khuya
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ[1]bóng lồng hoa.[2]
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

   
Chú thích

  1. Cổ thụ : cây to sống đã lâu năm.
  2. Câu thơ này tả cảnh ánh trăng lồng vào vòm cây cổ thụ, bóng cây lồng vào các bông hoa. Cũng có thể hình dung là ánh trăng chiếu rọi vào các vòm lá cổ thụ, in bóng xuống mặt đất như muôn nghìn bông hoa.