Thất tỉnh Vĩnh Long

(Đổi hướng từ Cảm tác (Phan Văn Trị))
Thất tỉnh Vĩnh Long
của Phan Văn Trị

Tác giả làm ra bài thơ này sau khi tỉnh Vĩnh Long bị quân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất (1862).

Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai, dạ xót xa.
Uốn khúc sông rồng [1] mù mịt khói,
Vắng hoe thành phụng [2] ủ sầu hoa.
Tan nhà cám nỗi câu ly hận,
Cắt đất thương thay cuộc giảng hoà.
Gió bụi đời cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.

   
Chú thích

  1. Trên sông Mỹ Tho có một cù lao tên là cù lao Rồng.
  2. Thành Phụng tức thành Sài Gòn thuộc Gia Định thời Nguyễn.