Câu đối than thân

Nợ có chết ai đâu, chửi chó mắng mèo eo óc ;
Trời để sống ta mãi, lên xe xuống ngựa có phen.
                    *
Trúc báo bình an, nỡ để vun trồng bên kẽ ngạch ;
Cò nhiều văn tự[1], cớ sao lặn lội ở bờ sông ?

   
Chú thích

  1. Cò "giàu" vì bán nhiều ruộng cho vạc, có văn tự đeo ở cổ ? (truyện cổ tích).