Biên dịch:Trịnh thị thế gia

Trịnh thị thế gia  (1928) 
không rõ, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
"Trịnh thị thế gia" là loạt bài viết theo trình tự thời gian về các đời Chúa Trịnh được đăng trên tạp chí Nam Phong từ năm 1927 đến 1928. Tác phẩm không rõ tác giả, được viết bằng chữ Hán theo lối văn ngôn, ghi lại lịch sử 200 năm từ Trịnh Thế Tổ Trịnh Kiểm đến Án Đô vương Trịnh Bồng tổng cộng 13 thế hệ.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh80 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.