Ba bài thơ ngắn  (1956) 
của Phan Khôi

Ba bài thơ đăng trên Giai phẩm mùa Thu 1956 - Tập III, Minh Đức xuất bản, in tại nhà in Xuân Thu, 89, Nguyễn Thái Học, Hà Nội, hoàn thành ngày 30-10-1956. Là một phần của Phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm.

Hồng gai sửa

Hồng nào hồng chẳng có gai
Miễn đừng là thứ hồng rài không hoa[1]
Là hồng thì phải có hoa,
Không hoa, chỉ có gai mà ai chơi?
Ta yêu hồng lắm hồng ơi,
Có gai mà cũng có mùi hương thơm.

(16-3-1951, Trên đường Tuyên Hà)

Hớt tóc trong Bệnh viện Quân y sửa

Tuổi già thêm bệnh hoạn
Kháng chiến thấy thừa ta
Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra.

(1952)

Nắng chiều sửa

Nắng chiều đẹp có đẹp
Tiếc tài gần chạng vạng
Mặc dù gần chạng vạng,
Nắng được thì cứ nắng.

(1956)

   
Chú thích

  1. Ở Việt Bắc có một thứ cây lá giống y như lá hồng, có gai mà không có hoa.