Bộ luật Tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004/Phần thứ năm/Chương XXV

Điều 340. Những việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà ánSửa đổi

  1. Chỉ định, thay đổi Trọng tài viên.
  2. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  3. Huỷ quyết định trọng tài.
  4. Các việc dân sự khác mà pháp luật về Trọng tài thương mại Việt Nam có quy định.

Điều 341. Thủ tục giải quyếtSửa đổi

Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại Việt Nam.