Bằng Sơ học yếu lược đã bãi ở trong Nam

Bằng Sơ học yếu lược đã bãi ở trong Nam  (1936) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Sông Hương, Huế, số 6 (5 Septembre 1936), trang 6.

Thấy các báo đăng tin rằng ngày 14 Août vừa rồi, quan Toàn quyền đã ký nghị định bãi việc thi Sơ học yếu lược ở Nam Kỳ.

Lâu nay ai là người chịu để mắt đến sự học của trẻ con, đều công nhận rằng bằng Sơ học yếu lược là một cái trở lực rất lớn đặt trên con đường tiến thủ của chúng. May ra thi đỗ, có thể hy vọng học lên được; bằng hỏng thì một đời phải chôn sâu trong bóng tối.

Bày ra việc thi Sơ học yếu lược, người ta hình như có ý bảo nhỏ người Việt Nam: “Trước khi anh muốn biết một tiếng nước ngoài, anh cần phải thông thạo tiếng nước anh đã”. Lời dạy ấy, chúng tôi sao chẳng muốn nghe? Nhưng cái lối dạy chữ quốc ngữ ở các trường sơ đẳng hiện thời làm cho chúng tôi thất vọng nhiều lắm.

Bãi việc thi Sơ học yếu lược là phải lắm. Nhưng bãi ở Nam Kỳ, còn Trung, Bắc thì sao?

Theo ý chúng tôi, giá được thực hành trọn cái chánh sách giáo dục của ông Phạm Quỳnh, lập trường sư phạm, biên sách giáo khoa, và dạy quốc văn lên đến bậc cao đẳng tiểu học, thì để bằng yếu lược cũng vô hại. Còn như cứ mãi thế này, thà bãi là hơn.[1]

   
Chú thích

  1. Bài này không ký tên tác giả; vậy tác quyền thuộc về tòa soạn, tức là thuộc về chủ bút Phan Khôi.