{{{1}}} {{{2}}}

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này dùng để cố định kích thước lí tưởng cho các văn bản tiếng Trung Quốc, vì đôi khi các văn bản này có kích thước ngắn hơn nhiều so với bản dịch tiếng Việt.

{{translation table/zh
 |original-head = Văn bản tiếng Trung
 |original-text = 吾不知誰之子,象帝之先。

 |translation-head = Văn bản dịch tiếng Việt
 |translation-text = Tôi không biết đây là con ai.
}}

-hoặc-

{{translation table/zh
 | 吾不知誰之子,象帝之先。
 | Tôi không biết đây là con ai.
}}