Cách sử dụngSửa đổi

{{trang định hướng}}

Trang định hướng/doc có thể là:

{{trang định hướng|ghi chú=blah blah.}}

Trang định hướng/doc có thể là:

Bản mẫu này sẽ đưa trang vào Thể loại:Trang định hướng; bạn có thay đổi điều này bằng cách thiết lập thông số thể loại.

Cẩm nang về văn phongSửa đổi

Xem thêmSửa đổi