Bản mẫu:Trái

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này dùng để canh trái cho văn bản.