Bản mẫu:PVCC-không đủ chuẩn

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-ineligible)

Tác phẩm này không phù hợp để giữ bản quyền và do đó nó thuộc phạm vi công cộng, vì nó chỉ chứa thông tin là tài sản chung và không chứa quyền tác giả gốc.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-không đủ chuẩn.