Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1978 đến ngày 1 tháng 3 năm 1989 mà không có thông báo bản quyền và không đăng ký bản quyền với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ trong vòng 5 năm tiếp theo.


Nuvola apps important.svg
Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo-sau-1977 một cách thích hợp.