Bản mẫu:PVCC-1923

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-1923)

Tác phẩm này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926. Nó có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng).

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-1923 hoặc Category:Tác gia-PD-1923.

Hãy nghĩ tới việc dùng {{PVCC/1923|năm tác giả mất}} để tự động cải tiến bản mẫu hiện số năm tác giả đã mất, hoặc {{PVCC-khuyết danh-1923}} dành cho tác phẩm khuyết danh và hư danh.