Bản mẫu:Nổi trái

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này làm nổi trái văn bản về bên trái mà không làm thay đổi canh lề.