Bản mẫu:Móc2

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu tạo ra ngoặc móc có chiều cao thay đổi bằng mã math của LaTeX. Bản mẫu này đặc biệt hữu ích khi dùng trong bảng để nhóm các mục lại. Để biết thêm chi tiết về kỹ thuật, xem : mw:Extension:Math.

Tham số
  • {{{1}}}: chiều cao của móc trong hàng (không nhất thiết phải bằng chiều cao hàng, bạn có thể phải điều chỉnh nó). Tùy chọn, mặc định: 1
  • {{{2}}}: hướng của dấu móc ("lên", "l", "xuống", "x", "trái", "t", "phải" hoặc "p"). Tùy chọn, mặc định: phải.

Ví dụSửa đổi

Dùng không có bảngSửa đổi

{{móc2|}}
{{móc2|2}}
{{móc2|4|p}}
{{móc2|1|t}}
{{móc2|3|t}}
{{móc2|1|l}}
{{móc2|6|l}}
{{móc2|1|x}}
{{móc2|6|x}}

Định dạng với bảngSửa đổi

{|
| Mục 1
| rowspan=2|{{móc2|2|p}}
|-
| Mục 2
|}
Mục 1
Mục 2

Xem thêmSửa đổi