Bản mẫu:Khóa

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Bản mẫu này tạo một biểu tượng ở góc trên bên phải của trang để thể hiện tình trạng trang bị khóa.

Cách sử dụngSửa đổi

{{khóa}}

Biểu tượngSửa đổi

Biểu tượng hạn chế Full-protection-shackle-block.svg Semi-protection-shackle.svg Move-protection-shackle.svg
Mức độ hạn chế Khóa hoàn toàn Khóa nửa Chỉ khóa không cho di chuyển

Thể loại theo dõiSửa đổi

Bản mẫu này thêm các trang bị khóa vào Thể loại:Trang bị khóa để bảo vệ tính toàn vẹn.

Để theo dõi chi tiết hơn, bản mẫu này cũng thêm trang vào một trong các thể loại sau đây:

Xem thêmSửa đổi