Bản mẫu:In nhỏ


Tài liệu sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này giúp đơn giản hóa việc định dạng văn bản trong Chữ in nhỏ, trong đó các chữ viết thường được thay bằng chữ hoa nhưng viết nhỏ.

Ví dụSửa đổi

{{sc|Chữ in nhỏ}}