Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này thực hiện việc viết in chữ đầu của tất cả các từ trong câu

{{In|xã tắc từ nay vững bền}}
Kết quả

xã tắc từ nay vững bền