Bản mẫu:Chưa hoàn thành


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này đánh dấu các tác phẩm chưa hoàn thành. Để chỉ ra nguồn của văn kiện, sử dụng:

  • {{chưa hoàn thành|nguồn=http://....}}
  • {{chưa hoàn thành|oclc=<số>}}, số là số OCLC

Thể loạiSửa đổi

Tác phẩm sử dụng bản mẫu này được xếp vào Thể loại:Văn kiện chưa hoàn thành.