Bản mẫu:Cỡ chữ 70%

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Cc70)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng Sửa đổi

Bản mẫu này tạo ra văn bản với kích thước bằng 70% kích thước thông thường cho văn bản trong hàng bằng cách dùng (<span></span>) trong trường hợp thiết lập chiều cao hàng và đệm giữa hai đoạn văn là không phù hợp.

{{Cỡ chữ 70%|Đoạn văn ở đây}}

font-size:70%

Ví dụ Sửa đổi

{{cỡ chữ 70%|{{ps|1|50}}}}

1/50