Bản mẫu:Cần dọn dẹp

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Dùng mã sau:

{{Cần dọn dẹp}}
sẽ cho ra:

hoặc

{{Cần dọn dẹp|lưu ý=Viết điều lưu ý vào đây.}}
sẽ cho ra: