Bánh trôi nước
của Hồ Xuân Hương

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.[1]
Rắn nát[2] mặc dầu tay kẻ nặn.
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.[3]

Chú giải

Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn:

  1. Bánh trôi khi luộc lên phải qua chìm nổi mấy lần trong nước mới chín được.
  2. Rắn nát : rắn là cứng, nát là nhão.
  3. "Tấm lòng son": Bánh trôi khi luộc chín thì nhân đường bánh trôi ở giữa đỏ như son. Bài thơ này ví người con gái dù có long đong ba chìm, bảy nổi nhưng vẫn giữ được tấm lòng thành thực, son sắt trong tình yêu.

Tài liệu nguồn

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)