Độ Long Vĩ giang

Độ Long Vĩ giang - 渡龍尾江
của Nguyễn Du

Long Vĩ giang là khúc sông Lam gần quê hương của Nguyễn Du, cạnh biển. Sông Lam từ nguồn cho đến ngã ba Hưng Nguyên có tên gọi là Thanh Long giang.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

故國回頭淚
西風一路塵
纔過龍尾水
便是異鄕人
白發砂中見
離鴻海上聞
親朋津口望
為我一沾巾

Cố quốc hồi đầu lệ,
Tây phong nhất lộ trần
Tài qua Long Vĩ thủy,
Tiện thị dị hương nhân.
Bạch phát sa trung hiện,
Ly hồng hải thượng văn.
Thân bằng tân khẩu vọng,
Vị ngã nhất triêm cân.

Ngoảnh nhìn quê hương, nước mắt rơi,
Gió tây thổi suốt dọc đường.
Vừa qua sông Long Vĩ
Đã thành người đất khách.
Đi giữa bãi cát, càng trông càng rõ mái tóc bạc,
Nghe chim hồng lìa đàn kêu ngoài biển,
Bạn bè thân thích đứng trên bến nhìn theo,
Ví ta mà nước mắt ướt khăn.