Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Ruby”

Thử
(Thử)
 
elseif character == "\n" then
character = "<br>"
elseif character == " " then
character = mw.ustring.format(
"<ruby><rb><span class='Hani'>%s</span></rb></ruby>", character)
end
table.insert(result, character)