Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định về bản quyền”

Luật bản quyền áp dụng vào Wikisource chủ yếu là luật bản quyền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nơi đặt máy chủ vật lý của Wikimedia. Hoa Kỳ không có quy định gia hạn bản quyền lâu hơn thời hạn tại quốc gia của tác giả, và gần như tất cả các quốc gia đều bảo hộ bản quyền là thời gian sống của tác giả cộng với một số năm sau khi tác giả mất.
 
==<span id="định nghĩa" ></span>Định nghĩa về 'Nội dung tự do'==
[[Image:Definition of Free Cultural Works logo notext.svg|thumb|100px|Định nghĩa này được lấy từ ''[http://freedomdefined.org/Definition Định nghĩa Tác phẩm Văn hóa Tự do]''.]]
 
5

lần sửa đổi