Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
Liên kết trang trước-->
|class="gen_header_backlink" | <span class="gen_header_backlink" style="font-size:100%; width: 20%;font-weight:normal;">{{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}</span><!--
 
Tựa trang-->
 
Forelink -->
|class="gen_header_forelink" | <span class="gen_header_forelink" style="font-size:100%; width: 20%;font-weight:normal;">{{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}</span>
|}<!--
 
2.799

lần sửa đổi