Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 21:31, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 108.3.160.200 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 2 năm 2021 lúc 21:31) (Cross-wiki vandalism)
 • 20:59, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.213.14.177 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:59) (LTA)
 • 20:56, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.204.93.175 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:56) (LTA)
 • 20:10, ngày 19 tháng 1 năm 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.177.112.54 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:10) (Cross-wiki spam)
 • 19:50, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 216.10.4.1 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 19:50, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:44, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 119.14.106.102 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2021 lúc 18:44, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 18:42, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 121.147.4.127 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 18:42) (Cross-wiki abuse)
 • 18:23, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 116.58.232.16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:23) (Open proxy)
 • 18:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 101.51.105.202 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:21) (Open proxy)
 • 18:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.152.2.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:21) (Open proxy)
 • 18:20, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.124.46.97 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:20) (Open proxy)
 • 18:17, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.79.232.22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:17) (Open proxy)
 • 18:16, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.174.188.81 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:16) (Open proxy)
 • 18:13, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.187.28.194 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:13) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 114.89.201.188 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 41.79.34.250 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.101.138.63 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:11, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.168.174.235 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:11) (Open proxy)
 • 18:11, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.10.38.194 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:11) (Open proxy)
 • 18:10, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 198.181.163.45 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:10) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.168.14.177 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.138.203.243 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.28.114.94 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:08, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.168.91.24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:08) (Open proxy)
 • 18:08, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 68.52.149.44 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:08) (Open proxy)
 • 18:05, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 116.58.236.59 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:05) (Open proxy)
 • 18:05, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 146.148.177.176 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:05) (Open proxy)
 • 18:04, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 81.163.254.107 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:04) (Open proxy)
 • 18:03, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.245.149.222 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:03) (Open proxy)
 • 17:54, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 150.129.171.35 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 17:54) (Open proxy)
 • 17:45, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 71.8.25.86 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 17:45) (Open proxy)
 • 17:45, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 194.32.229.12 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 17:45) (Open proxy)
 • 17:14, ngày 19 tháng 1 năm 2021: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) đã cấm 146.199.156.203 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 00:14) (Cross-wiki abuse)
 • 15:26, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.7.165.220 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 2 năm 2021 lúc 15:26) (Long-term abuse)
 • 14:51, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 125.163.129.31 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 14:51, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.158.192.0/18 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 13:21, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:20, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.158.251.152 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 13:20, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:13, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 93.137.242.169 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2022 lúc 13:13) (Open proxy)
 • 13:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 125.25.182.241 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2022 lúc 13:12) (Open proxy)
 • 13:03, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 153.156.22.49 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2026 lúc 13:03) (Long-term abuse)
 • 09:44, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 209.17.114.78 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 09:44, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 09:17, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.70.186.133 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 09:17, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 06:49, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 175.141.138.79 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 06:49) (Open proxy)
 • 04:15, ngày 19 tháng 1 năm 2021: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) đã cấm 14.0.160.0/21 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2021 lúc 11:15, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 03:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.10.130.190 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 03:12) (Long-term abuse)
 • 00:50, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 162.251.232.121 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 1 năm 2022 lúc 00:50) (Open proxy)
 • 22:39, ngày 18 tháng 1 năm 2021: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 156.219.92.66 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 22:39, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 22:37, ngày 18 tháng 1 năm 2021: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 102.176.65.64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 22:37, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 22:32, ngày 18 tháng 1 năm 2021: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.190.171.12 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 22:32) (Long-term abuse)
 • 22:28, ngày 18 tháng 1 năm 2021: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 102.176.60.191 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 22:28) (Long-term abuse)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).