Người dùng bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
03:52, ngày 17 tháng 5 năm 2021 171.224.87.18 (Thảo luận) 03:52, ngày 24 tháng 5 năm 2021
còn 6 ngày, 9 giờ và 11 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 
03:47, ngày 17 tháng 5 năm 2021 27.72.129.171 (Thảo luận) 03:47, ngày 24 tháng 5 năm 2021
còn 6 ngày, 9 giờ và 6 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
03:44, ngày 17 tháng 5 năm 2021 117.0.132.171 (Thảo luận) 03:44, ngày 24 tháng 5 năm 2021
còn 6 ngày, 9 giờ và 3 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
03:19, ngày 17 tháng 5 năm 2021 117.0.136.254 (Thảo luận) 03:19, ngày 24 tháng 5 năm 2021
còn 6 ngày, 8 giờ và 39 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
09:39, ngày 15 tháng 5 năm 2021 KiraFritzsche21 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
07:28, ngày 16 tháng 4 năm 2021 RandellGlyde7 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
11:20, ngày 3 tháng 4 năm 2021 BerndCullen36 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
04:46, ngày 27 tháng 3 năm 2021 FlorentinaVincen (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
04:53, ngày 8 tháng 3 năm 2021 MerryPontius51 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (Global sysop action)
02:42, ngày 3 tháng 3 năm 2021 EmilKnouse6 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
00:44, ngày 3 tháng 3 năm 2021 KiraField3033 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (Global sysop action)
00:43, ngày 3 tháng 3 năm 2021 KirbyLabarbera (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
13:55, ngày 28 tháng 2 năm 2021 CarriParamor (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
23:07, ngày 9 tháng 2 năm 2021 JocelynLofton2 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
23:06, ngày 9 tháng 2 năm 2021 JameyQuillen0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
15:04, ngày 7 tháng 2 năm 2021 MeridithUly (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
14:31, ngày 2 tháng 2 năm 2021 Lưu Khuê Bích (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
03:31, ngày 31 tháng 1 năm 2021 Hubert71D103 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
03:31, ngày 31 tháng 1 năm 2021 MarielStralia2 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
20:13, ngày 29 tháng 1 năm 2021 JadeBustard17 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hasley (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam (global sysop action)
17:42, ngày 29 tháng 1 năm 2021 GroverGaffney (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
04:35, ngày 27 tháng 1 năm 2021 FloydBisbee55 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DannyS712 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (Global sysop action)
16:15, ngày 26 tháng 1 năm 2021 MelissaCamden (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hasley (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam (global sysop action)
04:33, ngày 23 tháng 1 năm 2021 AldaKeogh953807 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
14:34, ngày 20 tháng 1 năm 2021 AugustaLowell6 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hasley (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam (global sysop action)
22:37, ngày 7 tháng 1 năm 2021 CelsaCordero415 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
22:09, ngày 28 tháng 12 năm 2020 FionaTepper2775 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
22:08, ngày 28 tháng 12 năm 2020 BerndChristy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
22:25, ngày 27 tháng 12 năm 2020 Darla41R87775070 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
22:24, ngày 27 tháng 12 năm 2020 HowardSisk589 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
21:35, ngày 25 tháng 12 năm 2020 JeanaReiss5816 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
15:26, ngày 23 tháng 12 năm 2020 HelenPena023 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
00:29, ngày 23 tháng 12 năm 2020 ElijahNickle0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
14:58, ngày 22 tháng 12 năm 2020 LatoshaHarries (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
14:57, ngày 22 tháng 12 năm 2020 GailBarry4 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
20:29, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Ruthie1089 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
20:14, ngày 16 tháng 12 năm 2020 TwilaLaplante03 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
12:02, ngày 14 tháng 12 năm 2020 JudyWimble1137 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Spam or promotion (global sysop action)
00:21, ngày 11 tháng 12 năm 2020 MelissaRosario5 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
21:18, ngày 10 tháng 12 năm 2020 ArielTyner8 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
14:38, ngày 5 tháng 12 năm 2020 CooperPrentice4 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hasley (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
14:48, ngày 3 tháng 12 năm 2020 JakePiper57 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
06:25, ngày 29 tháng 11 năm 2020 StantonKauffmann (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DannyS712 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (Global sysop action)
18:35, ngày 25 tháng 11 năm 2020 ShannaHeinrich (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
09:31, ngày 24 tháng 11 năm 2020 AlissaHavelock (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
12:35, ngày 21 tháng 11 năm 2020 MargaretteQuilty (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (Global sysop action)
17:33, ngày 15 tháng 11 năm 2020 DorrisLefebvre6 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
17:33, ngày 15 tháng 11 năm 2020 DongChiaramonte (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
18:00, ngày 12 tháng 11 năm 2020 MapleWood820 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
04:26, ngày 11 tháng 11 năm 2020 LateshaDumaresq (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DannyS712 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (Global sysop action)
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối