Người dùng bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
01:04, ngày 4 tháng 8 năm 2020 OtiliaWarman (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
19:08, ngày 27 tháng 7 năm 2020 LydaDalrymple (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sýop action)
18:59, ngày 16 tháng 7 năm 2020 NicolasKibby722 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sýop action)
02:58, ngày 15 tháng 7 năm 2020 ThangChoXamLon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
18:36, ngày 30 tháng 6 năm 2020 Audrey29Z3 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sýop action)
21:31, ngày 28 tháng 3 năm 2020 ChristinAltman (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Turkmen (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
09:52, ngày 28 tháng 3 năm 2020 MelodeeP41 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Turkmen (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:00, ngày 9 tháng 3 năm 2020 NatashaWsb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
18:27, ngày 24 tháng 2 năm 2020 Booker2801 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:03, ngày 12 tháng 2 năm 2020 LillyKbt84020 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Spambot (global sysop action)
19:48, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Vị thần bất tử (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại: Tài khoản lập ra với mục đích duy nhất là phá hoại
14:27, ngày 19 tháng 1 năm 2020 Khu vực băng xanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
xwiki vandal
01:49, ngày 15 tháng 12 năm 2019 205.189.94.0/24 (Thảo luận) 01:49, ngày 15 tháng 12 năm 2020
còn 131 ngày, 12 giờ và 12 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
Phá hoại
14:56, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Sauphut90official (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
20:08, ngày 22 tháng 10 năm 2019 RyanWeinman605 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
20:42, ngày 21 tháng 10 năm 2019 MarjorieTierney (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:44, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Contrau123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
vandalism
18:58, ngày 4 tháng 9 năm 2019 JereRome25 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
19:19, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Bridgett5324 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:09, ngày 5 tháng 8 năm 2019 Luatquochuy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
crosswiki spam
23:27, ngày 26 tháng 5 năm 2019 StephanieHeyward (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vermont (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
10:56, ngày 17 tháng 5 năm 2019 GracieCordero (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
16:15, ngày 22 tháng 3 năm 2019 HildredEverett (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spam
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 PearleneFlagg83 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ZoilaEllsworth (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 DewittArchie7 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:54, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Carolyn9274 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
11:15, ngày 13 tháng 1 năm 2019 DomingaGoolsby0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 LatashiaSawtell (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 IsabellaMartino (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
16:16, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Maricela7687 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam
16:13, ngày 20 tháng 4 năm 2017 DemiRylah8558 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:10, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JacobBlalock (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:06, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JackieI99219669 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:05, ngày 30 tháng 3 năm 2017 RandellEjk (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:03, ngày 30 tháng 3 năm 2017 TyreeScheid9889 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
15:10, ngày 10 tháng 6 năm 2015 ChristineMcCall (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã tắt chức năng tự động cấm
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam (global sysop action)
05:08, ngày 15 tháng 3 năm 2014 MauriciSheridan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Rschen7754 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
{{blocked proxy}}: Spambot (global sysop action)
15:03, ngày 8 tháng 9 năm 2013 HeribertoBlackb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vogone (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Gửi liên kết spam đến trang web bên ngoài
00:41, ngày 16 tháng 7 năm 2013 DominikVa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 AubreyR78 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 SSALuther (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 MarilouNo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
17:26, ngày 22 tháng 1 năm 2013 MicahBenshoof45 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
16:06, ngày 10 tháng 6 năm 2012 Petterson~viwikisource (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tegel (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
cross-wiki spam