Đông cảnh - 冬景
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

蒼描翠抹削晴峰,
紫府樓臺倚半空。
幾度碧桃先結實,
洞天三十六春風。

Thương miêu thúy mạt tước tình phong,
Tử phủ lâu đài ỷ bán không.
Kỷ độ bích đào tiên kết thực,
Động thiên tam thập lục xuân phong.

Vẽ màu xanh, tô màu thúy, thiên nhiên đẽo gọt nên chỏm núi tạnh sáng,
Lâu đài của phủ tía dựa vào lưng chừng trời.
Cây bích đào mấy lần đã kết quả trước,
Gió xuân thổi khắp ba mươi sáu động trời.