Biên dịch:Ái quất

(Đổi hướng từ Ái quất)
Ái quất - 愛橘
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Wikisource

愛菊與愛蓮,
古者愛非一。
余性素兼愛,
晚年獨愛橘。
愛為辛不烈,
愛為酸不栗。
愛為苦非膽,
愛為甘非蜜。
既可悅人口,
又可療人疾。
不與競芳菲,
不與爭薈鬱。
小園寔易安,
隆冬豈能屈。
君子哉若人,
碌碌少儔匹。

Ái quất
Ái cúc dữ ái liên,
Cổ giả ái phi nhất.
Dư tính tố kiêm ái,
Vãn niên độc ái quất.
Ái vị tân bất liệt,
Ái vị toan bất lật.
Ái vị khổ phi đảm,
Ái vị cam phi mật.
Ký khả duyệt nhân khẩu,
Hựu khả liệu nhân tật.
Bất dữ cạnh phương phi,
Bất dữ tranh oái uất.
Tiểu viên tẩm dị an,
Long đông khởi năng khuất.
Quân tử tai nhược nhân,
Lục lục thiểu trù thất.

Yêu cúc
Yêu cúc và yêu sen,
Người xưa không chỉ một.
Ta yêu cả hai liền
Cuối năm riêng yêu quýt.
Yêu vì cay chẳng độc,
Yêu vì chua chẳng run.
Yêu vì đắng khác mật,
Yêu vì ngọt khác đường.
Đã làm người ngon miệng,
Lại làm thuốc y lương.
Không tranh thơm hám tiếng,
Không oán hận đời thường.
Trong vườn nhỏ an phận,
Đông không sợ gió sương.
Quân tử như người vậy,
Ít bận tâm so lường.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.