Wikisource:Viết tắt

(Đổi hướng từ Wikisource:VT)
Viết tắt
Danh sách các trang Wikisource dùng mã viết tắt có thể xem tại Wikisource:Danh sách trang viết tắt.

Viết tắt trong Wikisource là gì?Sửa đổi

"Viết tắt" trong Wikisource là một loại trang đổi hướng chuyên dụng (xem Wikipedia:Trang đổi hướngMeta:Help:Redirect) có thể dùng để truy cập nhanh chóng và trực tiếp một trang dự án Wikisource.

Quy định về việc viết tắt trong WikisourceSửa đổi

"Viết tắt" chỉ được áp dụng trong không gian tên dự án Wikisource, có mã mở đầu là WS:. Xem thêm ở danh sách các trang thuộc không gian dự án.

Thêm hộp viết tắtSửa đổi

Một hộp viết tắt có thể thêm vào đầu trang bằng cách điền tham số |viết tắt= trong bản mẫu {{đề mục diễn tiến}}. Mã dưới đây là ví dụ về cách chèn hộp viết tắt vào trang này:

{{đề mục diễn tiến
 | viết tắt = [[WS:VT]]
 | ghi chú  = Danh sách các trang Wikisource dùng mã viết tắt có thể xem tại [[Wikisource:Danh sách trang viết tắt]].
}}