Tuyên bố chung của Bộ trưởng Kerry và Bộ trưởng Hagel về Hội nghị ISIL

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Kerry và Bộ trưởng Hagel về Hội nghị ISIL  (2014) 
của John KerryChuck Hagel, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 5 tháng 9 năm 2014.

Thông báo

Văn phòng Người phát ngôn

Thủ đô Washington

Ngày 5 tháng 9 năm 2014

Dưới đây là Tuyên bố chung của Bộ trưởng Kerry và Bộ trưởng Hagel về cuộc họp ISIL:

Bắt đầu tuyên bố:

Sáng nay chúng tôi đã họp với một số đồng minh và đối tác chủ chốt của chúng tôi bàn về mối đe dọa nghiêm trọng mà ISIL đặt ra đối với Irắc, toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế.

Chúng tôi và các Bộ trưởng nhất trí tại đây trong ngày hôm nay rằng không được lãng phí thời gian trong việc xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt mối đe dọa của ISIL.

Sự hình thành của một chính phủ mới và trọn vẹn ở Irắc sẽ là một bước quan trọng trong nỗ lực này. Chúng tôi hy vọng rằng quá trình này có thể được hoàn tất trong những ngày tới, và chúng tôi đã thảo luận chi tiết việc các đồng minh NATO có thể mở rộng trợ giúp ngay lập tức như thế nào dành cho một chính phủ mới khi họ nỗ lực thống nhất đất nước chống lại ISIL.

Để có hiệu quả, một liên minh quốc tế nhằm đánh bại ISIL phải phối hợp về nhiều nỗ lực khác nhau, bao gồm:

  • Trợ giúp quân sự cho các đối tác Irắc của chúng tôi;
  • Ngăn chặn sự di chuyển của các chiến binh nước ngoài;
  • Chống lại hoạt động tài chính và xây dựng ngân quỹ của ISIL;
  • Giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo; và
  • Chống lại việc hợp pháp hóa tư tưởng của ISIL.

Chúng tôi đã thảo luận từng nỗ lực đó trong ngày hôm nay, cũng như làm thế nào để tiếp tục huy động sự đóng góp mà nhiều đồng minh và đối tác NATO đã và đang thực hiện ở Irắc.

Chúng tôi đã đồng ý sẽ thực hiện đối thoại trực tiếp với chính phủ mới của Irắc về việc thúc đẩy những nỗ lực này, bao gồm cả khả năng đào tạo và trang bị bổ sung cho lực lượng an ninh Irắc ở cấp liên bang, khu vực và tỉnh.

Chúng tôi cũng thảo luận về việc hợp tác hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Irắc, và ghi nhận nỗ lực chung của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ, Pháp, Australia, và Vương quốc Anh nhằm phân phối hàng tiếp liệu nhân đạo cho các công dân của Amerli ở miền bắc Irắc. Thị trấn này đã bị ISIL bao vây trong hai tháng, nhưng hiện đang nhận được hàng tiếp liệu và viện trợ nhân đạo, công việc cứu trợ do một nhóm công tác của Liên Hợp Quốc có mặt tại hiện trường chỉ đạo. Một nỗ lực chung như vậy sẽ rất cần thiết khi chúng ta tiến lên phía trước.

Trong mọi nỗ lực khác, chúng tôi và các Bộ trưởng lưu ý rằng Chương 7 Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với lời lẽ mạnh mẽ được ban hành vào tháng trước đã kêu gọi tất cả các nước thành viên nhanh chóng hành động để ngăn chặn sự di chuyển của các chiến binh nước ngoài, chống lại hoạt động tài chính của ISIL, và chống sự kích động của chúng. Hôm nay chúng tôi nhất trí rằng các đồng minh NATO nói riêng phải làm việc với sự phối hợp ăn ý để đạt những mục tiêu này.

Cụ thể, chúng tôi sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia để chia sẻ thêm thông tin về sự di chuyển của các chiến binh nước ngoài vào Xiri và từ Xiri vào Irắc. Các chiến binh nước ngoài thể hiện một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các đồng minh NATO của chúng tôi. Chúng tôi cũng đồng ý phối hợp làm việc nhằm bóp nghẹt các nguồn lợi tức của ISIL, bao gồm bất cứ việc kinh doanh sản phẩm dầu mỏ nào, và buộc những ai vi phạm lệnh cấm thương mại quốc tế đó phải chịu trách nhiệm giải trình.

Như Tổng thống Obama đã phát biểu, nỗ lực nhằm làm suy yếu và tiêu diệt mối đe dọa của ISIL sẽ mất thời gian và cần phải kiên trì. Nó cũng đòi hỏi một cách tiếp cận thống nhất ở quy mô quốc tế, khu vực và địa phương - kết hợp các công cụ quân sự, chấp pháp, tình báo, kinh tế, và ngoại giao. Các đối tác và đồng minh NATO của chúng tôi hôm nay đã khẳng định họ sẵn sàng là một phần đầy đủ trong cách tiếp cận có sự phối hợp này, và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với các đối tác của chúng tôi trong khu vực, những người có một vai trò quan trọng đối với các nỗ lực nêu trên.

Nỗ lực này cũng sẽ là một trọng tâm của Đại hội đồng LHQ vào cuối tháng này khi chúng ta làm việc để thiết lập một liên minh toàn cầu thực sự. Hành động cùng nhau, với mục tiêu rõ ràng và mục đích chung, chúng ta sẽ làm suy yếu và phá hủy khả năng của ISIL - và đảm bảo rằng nó không còn có thể đe dọa Irắc, khu vực và thế giới.

Hết tuyên bố

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: