Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/69

Trang này đã được phê chuẩn.
73
 


cơm nóng. Trẻ con được chăn nuôi như thế, tất ngày thêm mạnh khỏe. Trẻ con đương cái tuổi này mà không có người trông nom cho như thế, thì rất hại cho đường vệ-sinh. Chỉ vì trẻ con không có người chăn nuôi, săn sóc về sự vệ-sinh mà thường có những kẻ tàng tật, suốt đời phải nương nhờ hàng xã nuôi báo cô. Những trẻ con được chăn nuôi hợp phép vệ-sinh ngay từ thuở nhỏ thì trở nên những kẻ lao-động sức-vóc, hoặc làm ruộng, hoặc làm thợ để cùng nhau làm cho hàng-xã được thịnh đạt. Tại làng Thanh-liệt nay đương vận-động để làm một sở rặt có mái, ngay ở dọc sông.

Tại Khương-thượng thì Ấu-trĩ-viên rất là chỉnh-đốn, cho nên sự kết-quả thực là hoàn toàn. Làng này lại dạy làm các nghề mọn, vì không đủ ruộng để cho trong làng sinh nhai. Nay có gây ra nghề dệt thứ vải mường.

Những ấu-trĩ-viên ở làng Xuân-tảo và ở làng Đại-mỗ cũng đáng làm mẫu-mực cho các làng khác bắt chước.

Ở làng Hữu-tư, dân thì đông,