Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/65

Trang này đã được phê chuẩn.
69
 


Bắc-kạn thì đều lưu luyến về những cảnh đẹp.

Nay mới làm xong con đường từ Lạng-sơn đến Tiên-yên, là một cảng thuộc về vịnh Faï-si-long; con đường này sẽ làm cho việc thông-thương ở bản-hạt rất là phát-đạt.

Về miền bắc thì đương làm con đường thông suốt từ Tuyên-quang lên đến Hà-giang. Hạt Hà-giang có nhiều thung-lũng rất phì-nhiêu, lại có những núi lắm mỏ và lắm rừng; những miền cao thì khí-hậu mát-mẻ, tốt lành như là ở Âu-châu.

Còn một miền nữa mà chính-phủ cũng lưu-tâm đến là miền Sơn-la. Hạt này có lắm trái đồi, xưa nay là nơi chăn nuôi rất nhiều giống bò. Đến ngày làm xong con đường Chợ-bờ Sơn-la thì những thổ-dân sẽ đem những giống bò rất tốt đẹp đến bán ở các thị-trường! xứ Bắc-kỳ sẽ thêm ra nhiều loài bò rất ngon thịt để cho quốc-dân tiêu-thụ. Lại có thêm những con vật để thay người ta trong cuộc vận-tải, cùng là để lấy những da cần-dùng cho các kỹ-nghệ.

Nhờ về những con đường mới mở thì người trung-du năng giao-tế với những dân Thổ, Thái, Mán, Mường để cùng nhau đổi trác về cuộc mậu-dịch, và cùng nhau tương-trợ, làm cho bản-xứ ngày thêm thịnh-đạt.

Người Mèo trắng ở Đồng-văn.