Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/62

Trang này đã được phê chuẩn.
66
 


ở núi Pia-Ouac. Xưa nay vẫn phải tải những quặng kẽm đi Âu-châu cùng là sang Nhật-bản để luyện thành ra kẽm lá. Nhưng nay có một công-ty Đại-pháp đã dựng một nhà máy tại Quảng-yên để chế-luyện các thứ quặng mỏ, và để chế ra thứ kẽm lá cần dùng cho các nhà kỹ-nghệ ở xứ Bắc-kỳ này. Như vậy thì cái nghề thợ thiếc của ta được thêm phát đạt.

Ở Lao-kay thì có cuộc khai mỏ chì-than, ở mỏ này có một nhà máy rất quan trọng.

Hongay, là một hải-cảng lớn về Mỏ than ở xứ Bắc-kỳ. Kính-ảnh miền Hongay.

Vàng và bạc là những loài kim-khí rất hiếm hoi, vì những mạch mỏ thì tản-mát, không có thứ-tự, cho nên việc khai mỏ rất là khó khăn. Việc khai mỏ vàng bạc, vì thế mà như là cuộc đánh số, rất là thất thường vậy. Thế nhưng ở hạt Bắc-kạn có một mỏ vàng và một mỏ bạc, nay mai sẽ có những nhà chuyên-môn chủ-trương cuộc khai thái.

Về mỏ sắt và mỏ đồng, khi nào tiện đường vận-tải thì mới khai thái được.

Tại hạt Lạng-sơn, có một công-ty Đại-pháp khai mỏ xương-tán